Voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van POM Amsterdam BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij POM Amsterdam BV zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

• Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen

• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Prijzen & kosten - Alle prijzen die op de website van POM Amsterdam BV staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.

• Verzendkosten bedragen € 4,95 binnen Europa en €14,95 buiten Europa.

• Orders boven € 50 worden binnen continentaal Europa gratis verzonden. Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is POM Amsterdam BV bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. Leveringen - POM Amsterdam BV streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

• Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

• POM Amsterdam BV is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS.

• POM Amsterdam BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

• POM Amsterdam BV betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van POM Amsterdam BV worden aangevuld of opnieuw worden gedaan. Betalingsmogelijkheden - De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

• Het verschuldigde bedrag kan oa betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard, & Paypal. POM Amsterdam BV accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot.

• Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt POM Amsterdam BV zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

• Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Mollie.

• Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Reclamatie & Retourneren Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. POM Amsterdam BV raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. POM Amsterdam BV zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

• Indien er binnen 7 dagen door POM Amsterdam BV geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat POM Amsterdam BV er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

• U heeft het recht de door POM Amsterdam BV geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retournerenTijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

• U stuurt (de) (het) artikel(en) binnen het zichttermijn in de originele verpakking, samen met het ingevulde retourformulier (dit wordt meegestuurd met de bestelling) naar het adres wat op het retourformulier staat aangegeven. De kosten van de retourzending zijn in alle gevallen voor uw rekening.

• Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, zal POM Amsterdam BV de aankoopprijs (inclusief eventuele verzendkosten) terugstorten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Indien er betaald is met een cadeaubon zal er een nieuwe cadeaubon worden gestuurd (en geen geld teruggestort).   

• Wanneer de door POM Amsterdam BV afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. 

• POM Amsterdam BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van POM Amsterdam BV. Iedere aansprakelijkheid van POM Amsterdam BV, van het personeel en de producten van POM Amsterdam BV voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. POM Amsterdam BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

• De aansprakelijkheid van POM Amsterdam BV is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

• Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en POM Amsterdam BV, dan wel tussen POM Amsterdam BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en POM Amsterdam BV, is POM Amsterdam BV niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van POM Amsterdam BV. Overmacht In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van POM Amsterdam BV opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als POM Amsterdam BV het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij POM Amsterdam BV of bij de toeleveranciers van POM Amsterdam BV. Privacy POM Amsterdam BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling

 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Toepasselijk recht Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens POM Amsterdam BV

Bezoek- en Postadres
Sumatrakade 739
1019 PX Amsterdam
E info@pom-amsterdam.nl

KvK: 66567793 
BTW: NL856611694B01