Algemene voorwaarden winactie

Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie (hierna te noemen "Winactie") zoals vermeld in de promotie op de website.

1.2. Door deel te nemen aan deze Winactie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3. De organisator van de Winactie is POM Amsterdam, gevestigd te Sumatrakade 739, te Amsterdam (hierna te noemen "Organisator").

Deelname

2.1. Deelname aan de Winactie staat open voor natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het moment van deelname.

2.2. Medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

2.3. Deelname aan de Winactie is gratis en vindt plaats door het inschrijven via het e-mailadres op de betreffende promotiepagina.

Actieperiode

3.1. De actieperiode van de Winactie loopt van 4/7/2024 tot en met 5/8/2024.

3.2. Inschrijvingen die na de einddatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Prijs

4.1. De prijs van de Winactie bestaat uit een cadeaubon ter waarde van €250, uitsluitend te besteden op www.pom-amsterdam.nl.

4.2. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

4.3. De prijs kan niet worden vervangen door een andere prijs.

Winnaar

5.1. De winnaar van de Winactie wordt willekeurig geselecteerd uit alle geldige inschrijvingen.

5.2. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na de einddatum van de actieperiode per e-mail op de hoogte gesteld.

5.3. Indien de winnaar niet binnen 7 dagen reageert op de kennisgeving, behoudt de Organisator zich het recht voor een andere winnaar te selecteren.

Privacy

6.1. Door deelname aan de Winactie verstrekt de deelnemer persoonlijke gegevens aan de Organisator.

6.2. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Winactie en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

6.3. De deelnemer kan te allen tijde verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

7.1. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Winactie.

7.2. De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische storingen, gebreken of vertragingen in de deelname aan de Winactie.

Overige bepalingen

8.1. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of de Winactie voortijdig te beëindigen.

8.2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.

8.3. Op deze Winactie is het Nederlands recht van toepassing.

Contact

9.1. Voor vragen en/of opmerkingen over deze Winactie kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@pom-amsterdam.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijke en eerlijke richtlijnen te geven voor deelname aan de Winactie en om zowel de deelnemer als de Organisator te beschermen. Door deel te nemen aan de Winactie, bevestigt de deelnemer dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.